Kviestiniame Žiupronių 7-9 konkurse nugalėjo studija HEIMA

RELEVEN organizuotame, Žiupronių 7 ir 9, Vilnius, kviestiniame architektūriniame konkurse nugalėjo Studija “Heima” architektai su pasiūlymu DUNAMU. Konkurse iš viso varžėsi 5 darbai iš Lietuvos ir Nyderlandų, o juos vertino ir recenzavo autoritetinga komisija.

Konkursui pateikti darbai:

Ambraso architektų biuras

SPRIK

JDWA ir Mash studio

Studija “Heima”

KONKURSO NUGALĖTOJAS

Do Architects

Projekto vizualizacija

Ambraso architektų biuro projektas devizu “AŠTRUSIS”

Autoriai: A. Ambrasas, R. Ambrasienė, V. Adomonytė, O. Savickienė, J. Vaišvila

Vilniaus senamiesčiui būdinga ir nepasikartojančios, netikėtai atsiveriančios erdvės ir perspektyvos. Siūlomas naujasis užstatymas tęsia šią tradiciją – skirtingos konfigūracijos kiemų erdvės natūraliai persilieja tiek su gamtine tiek ir su supančia urbanistine aplinka. Jos vizualiai jungiasi, tačiau turi aiškiai išreikštas ribas. Toks tūrių išdėstymas kartu leidžia formuoti butus taip, kad jie būtų maksimaliai insoliuoti ir pro jų langus atsivertų puikūs vaizdai. Būsto vertę lemia ne tik vaizdas pro langą, tačiau ir erdvė, kuria ateinama iki durų, todėl siūlome įvairialypį užstatymą formuoti apie pėsčiųjų traktą, jungiantį dvi naujai kuriamas viešąsias erdves. Išnaudojant reljefo aukščių perkritimą abiejuose sklypuose projektuojamas cokolinis aukštas, ant kurio išsidėsto skirtingo tipo korpusai. Architektūrinę kuriamo komplekso išraišką būtų galima apibūdinti vienu žodžiu – subalansuota, o prabangos įspūdį turėtų sustiprinti preciziška realizacijos kokybė. Kintančias erdves formuoja taisyklingi ramūs tūriai. Visų fasadų apdaila gelsvų plytų mūras su tinko užtrynimu.

Projekto planšetai:

Projekto maketas:

Aiškinamasis raštas:


Projekto vizualizacija

SPRIK projektas devizu “748451”

Autoriai: M. Olšauskas, D. Cesiulis, J. Cirtautaitė, I. Viržintaitė, K.Galvydytė, I.Cicėnaitė

Projektuojamas daugiabučių gyvenamųjų namų su komercinėmis/administracinėmis patalpomis kom- pleksas, esantis dviejuose besiribojančiuose sklypuose, adresais Žiupronių g. 7 ir 9, Vilniuje. Kompleksas patenka į senamiesčio kvartalą, kuris apribotas Subačiaus, Žiupronių, A. Strazdelio bei M.Daukšos gatvėmis. Projektuojamas užstatymas sudaro vientisą tūrinę ir erdvinę kompoziciją vidinėje šio kvartalo struktūroje. Projektuojamu užstatymu papildoma Žiupronių g. išklotinė, suformuojamos dvi viešosios erdvės: A. Strazdelio skveras bei M. Daukšos skveras, greta Žiupronų ir M. Daukšos gatvių.

Projektuojamam kompleksui pasirinktas būdingas perimetrinio-posesijinio užstatymo tipas, atskiruose sklypuose projektuojami pastatai į bendrą kompoziciją sujungiami ugniasienėmis. Kiekviename sklype suformuojama privati kiemo erdvė. Bendra sklypų užstatymo kompozicija kuriama taip, kad būtų užtikrinama geriausia patalpų insoliacija bei patraukliausių senamiesčio panoramų apžvalga, atsižvelgiant į teritorijos reljefą ir aplinkinį užstatymą.

Projektuojami tūriai su dvišlaičiais stogais. Sklype adresu Žiupronių g. 9 pastatas projektuojamas dviejų aukštų su mansarda, sklype adresu Žiupronių g. 7 – trijų aukštų su mansarda. Žiupronių gatvės išklotinėje užstatymo aukštis projektuojamas vieno aukšto su mansarda, siekiant išlaikyti būdingą gatvės užstatymo aukštį, siūlomos komercinės/administracinės patalpos gatvės perimetro gyvybingumui už- tikrinti. Įvažiavimas į teritoriją projektuojamas iš Žiupronių gatvės. Išilgai šiaurinio pravažiavimo projek- tuojami vieno aukšto intarpai, plokščiais stogais, ant kurių įrengiamos terasos su želdynais. Šie intarpai žymi įėjimų į sklypus vietas, juose projektuojamos kiekvieno daugiabučio įėjimo holo su konsjeržu patalpos. Šios erdvės gali būti lengvai transformuojamos bei pritaikomos bendruomenės poreikiams. Iš holo patalpos patenkama į sklypų vidinių kiemų erdves, kuriose projektuojami įėjimai į daugiabučių gyvenamųjų namų laiptines ir į atskirus butus, kuriems numatomi individualūs įėjimai pirmame aukšte. Daugiabučių gyvenamųjų namų komplekse projektuojami išskirtinės ir aukštesnės klasių butai, taip pat penkių kambarių butai, vadinami “penthouzais”. Visiems butams projektuojamos terasos/balkonai, numatomos bendro naudojimo terasos ant kiekvieno sklype esančių vieno aukšto tūrių.

Automobilių stovėjimo aikštelės projektuojamos požeminėse dalyse, kiekvienam sklypui numatoma atskira vieno aukšto požeminė automobilių saugykla.
Fasadų apdailai numatoma aplinkinei teritorijai būdinga tinko apdaila. Fasaduose dominuoja regulia- rus, stačiakampių langų angų su angokraščiais ritmas. Stogo danga numatoma iš senamiesčiui būdin- gos rausvo atspalvio skardos.

Projekto planšetai:

Projekto maketas:

Aiškinamasis raštas:


Johan de Wachter architects (JDWA) ir MB Mash studio projektas devizu “A room with a view”

Autoriai: JDWA (Johan De Wachter, Paricia Mata, Liene Medniece, Maciej Konik, Shamila Gostelow), Mash Studio (Egidijus Kasakaitis)

Projekto tikslas – sukurti aukštos kokybės būstą, kurio pagrindinis tikslas – būsimų gyventojų patogumas. Vieta istoriniame Vilniaus centre yra ypatinga. Ji yra šalia svarbių Vilniaus miestovaizdžio orientyrų. Todėl mūsų projektas rodo maksimalią pagarbą jį supančiai aplinkai ir siekia būti šiuolaikišku, bet kontekstualiu miesto papildymu. Iš
esmės pastatas istoriniame kontekste prisistato kaip paprastas tūris su dvišlaičiu stogu. Du kiemai formuoja perėjimą tarp viešosios ir privačios pastato erdvės. Per šiuos kiemelius galima pasiekti abiejų pastatų įėjimus žemesniuose aukštuose. Kuriame aktyvias viešąsias erdves ir siūlome naujus ryšius miesto audinyje, todėl pastatų kvartalas tampa pralaidesnis. „Viduje“ įgyvendiname naują kvartalo širdį, sukurdami naujus ryšius tarp A. Strazdelio g. ir Žiupronių gatvės.
Naujojo pastato projekte svarbią vietą užima stogas. Iš mansardiniuose aukštuose esančių butų atsiveria geriausi miesto vaizdai. Padarius stogą gyvenamąjį, specifinėmis archetipinės dvišlaičio stogo formos transformacijomis, stogo kraštovaizdis tampa įdomus ir suteikia pastato architektūrai išskirtinumo. Galiausiai stogas apibrėš pastato identitetą. Atskyrus stogą nuo pagrindo per ištisinius langus, stogas plūduriuos virš raudonų plytų cokolio. Taip Vilniaus senamiestį papildysime dar vienu raudonu stogu, kuris sklandžiai įsilies į istorinį miesto kraštovaizdį ir kartu pasiūlys šviežią ir šiuolaikišką architektūrą šioje vietoje.
Taip pat interjere stogas apibrėžia erdvių įvaizdį, atmosferą ir kokybę. Suteikiame įspūdingus vaizdus į Vilniaus senamiestį ir sukuriame išskirtinę gyvenamąją aplinką tiek mansardiniuose, tiek žemesniuose pastato aukštuose.

Projekto planšetai:

Projekto maketas:

Aiškinamasis raštas:


Projekto vizualizacija

Studija “HEIMA” projektas devizu “Dunamu”

Autoriai: K. Skirmantas, P. Žakauskas, T. Vaičiulis, P. Daugis, M. Morkūnas, J. Malinauskas, G. Vaitkevičiūtė, L. M. Mačiulienė, G. Žemaitytė, D. Daktarė, R. Kazėnaitė

Projektuojama Žiupronių g. 7, 9 teritorija – Rasų priemiesčio dalis. Sklypai ribojasi su po II PK atsiradusia Žiupronių gatve. Nors aplinkinė teritorija gausi savo autentiška senamiesčio architektūra, Ž 7,9 sklypų valdos neturi architektūrinės vertės, jų užstatymas buvo sugriautas karo metu ir šiandien išlikęs tik fragmentiškai.

Planuojamas daugiabučių kompleksas sugrąžins istorinę – gyvenamąją paskirtį, atkurs karo metu sunaikintą, šiandien apleistą teritoriją, sustiprins senamiesčio urbanistinį audinį, sukurs naujas visuomenines – komercines, poilsines erdves esamiems ir būsimiems teritorijos gyventojams.

Projektuojami pastatai kuria darnią kompoziciją sklypuose, kuri sustiprina Žiupronių bei Vanagėlio g. ašis ir harmoningai užpildo apleistą teritoriją senamiesčio audinyje. Skirtingos tūrių formos atspindi kintantį senamiesčio siluetą, o tarp jų atvertos properšos sukuria naujas vizualines ašis komplekso ir miesto gyventojams.

Žiupronių g. perimetru projektuojamas komplekso tūris ties servitutu pakeičia kryptį ir atsitraukia nuo sklypo ribos. Taip ne tik respektuojama nutrūkusi, tačiau dar jaučiama Rasų g. ašis, bet ir sukuriama jauki komplekso prieigų erdvė. Šis tūris savo charakteriu išsiskiria iš bendro komplekso architektūrinės kalbos ir tampa savotišku atkuriamos teritorijos vietoženkliu.

Pagal projekto užduotį formuojami du tūriai, kurie sujungiami bendra ugniasiene ir formuoja vientisą kompleksą. Nors siūloma architektūros kalba – viena – skirtinguose sklypuose esantys pastatai atskiriami per detales. Tūriniai stoglangiai, terasų forma, langų ritmas ir įtraukimas, fasado medžiagos charakteriai niuanso principu kuria skirtingą charakterį komplekso sklypuose.

Šalia sklypų projektuojama aikštė bei parkelis miesto ir komplekso gyventojams. Projektuojamame parke siekiama palikti kuo daugiau žalumos minimaliai suformuojant pakilimą reljefu ir integruojant poilsio zonas. Projektuojama miesto aikštė, apjungianti numatomą servituto gatvelę, istorinę Vanagėlio g. ašį
nuo Subačiaus bei Daukšos g. pusių. Centrinėje viešosios erdvės dalyje numatoma laisvo planavimo erdvė su rekreacinėmis – poilsinėmis salomis. Erdvę siūloma apsodinti medžiais taip suteikiant papildomo privatumo komplekso gyventojams ir užpildant aikšte žaluma. Atviroje erdvėje galima išplėsti komercines – visuomenines funkcijas, vykdyti kultūrines veiklas.

Projekto planšetai:

Projekto maketas:

Aiškinamasis raštas:


Projekto vizualizacija

DO ARCHITECTS projektas devizu “12022021”

Autoriai: A.Baldišiūtė, M.Steponavičiūtė, S. Daugėlienė, G.T. Gylytė, A. Neniškis, S. Buoželytė, E. Geležauskaitė, E. Deksnytė, E. Vladimirenko

Vystomo projekto vieta yra unikalioje Vilniaus istorinėje teritorijoje. Iš aukštesnio teritorijos taško atsiveria miesto panoramos į Gedimino pilies bokštą, trijų kryžių kalną ir kitas miestui svarbias vietas. Šalia abiejų nagrinėjamų sklypų yra numatoma po viešąją erdvę. Projekto tikslas naujai vystomą kompleksą bei jį supančias viešąsias erdves organiškai integruoti į Vilniaus senamiečio urbanistinį tinklą.

Pagrindiniai pastato tūriai orientuojami pastatų galais į miesto panoramą bei į Daukšos g. Sklypo užstatymo perimetras formuojamas visus pastatus sujungiant nedideliais vieno, dviejų, trijų aukštų tūriais. Tokiu būdu sukuriamos vidinės pastatų erdvės – kiemai. Kuriamas uždaras komplekso kvartalas. Apeinant kvartalą iš visų pusių atsiveria senamiesčiui būdingas kintantis siluetas.

Projektuojami pastatai senamiesčiui būdingais dvišlaičiais stogais. Norint sukurti kintantį pastato galinių fasadų siluetą nedidelė dalis stogo karnizo pakeliama suformuojant iškeltus tūrius. Išraiškingi tūriai moderniai papildo kuriamą nuosaikią pastatų architektūrinę išraišką.
Projektuojami jaukūs, privatūs, draugišką kaiminystę kuriantys vidiniai kiemai. Vidinė erdvė kuriama taip, jog praplėstų gyvenamojo būsto erdvę į kiemą. Kiemai gausiai apželdinti, su vingiuotais takeliais vedančiais link pagrindinių patekimų į pastatus.

Pirmuosiuose komplekso aukštuose planuojamos komercinės paskirties patalpos su patekimais iš lauko. Dalis patalpų projektuojamos ties Rojaus skveru, dalis ties Žiupronių g. bei Kalno skveru. Pirmuosiuose pastatų aukštuose numatomi vestibiuliai su bendruomenės erdvėmis bei pagalbinėmis patalpomis gyventojams bei vestibiulio darbuotojams. Vestibiuliuose gali vykti susitikimai, erdvė lengvai transformuojama į gyventojų susitikimų erdvę.

Komplekse projektuojami aukštesnės, išskirtinės klasės butai bei prabangūs apartamentai.

Projekto planšetai:

Projekto maketas:

Aiškinamasis raštas:

Grįžti į viršų ⬆